Házirend

HÁZIREND
 
1. A Diamond Fitness  területe csak rendeltetésnek megfelelően használható.
2. A Diamond Fitness  használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
3. A Diamond Fitness  területén TILOS:
    – a dohányzás és az alkohol fogyasztás
    – az olyan tevékenység, amely a  szolgáltatási tevékenységén   kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
    – az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda(reklámtáblák,falragaszok,szórólapok elhelyezése), hang képanyag készítése TILOS
4. A Diamond Fitness  szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel lenni és időben elhagyni.
5. Amennyiben a Diamond Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (fotó, mozgókép,panorámakép), és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
6. Üzemeltető a Diamond Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, harmadik félnek semmilyen mértékben nem adja ki.
7.Szabálytalanság (jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendégek távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrséget, illetőleg más hatósági szervek segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet
8. A Diamond Fitness egész területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
9. A Diamond Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
10. A talált tárgyakat minden vendég köteles a Diamond Fitness recepción  leadni.
11.A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
12. A Diamond Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
-MENTŐK:(baleset esetén)104
-TŰZOLTÓK:(tűz esetén)105
-RENDŐRSÉG:(rendbontás esetén)107
-ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:(bármely esetben)112
13. A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
14. A Diamond Fitness üzemeltetője fenn tartja a jogot a létesítmény egész területén zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
15.A Diamond Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Diamond Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE A HÁZIREND AUTOMATIKUS ELFOGADÁSÁT JELENTI.
16. A bérletek alkalmainak felhasználása  nem átruházható. A Családi bérletet ketten is felhasználhatják (családtagok)!
17. A Diamond Fitness mint szolgáltató az ár és a bérlet konstrukciók meghatározásának változtatás jogát fenn tartja!
18. A Diamond Fitness mint szolgáltató az órarend változtatás jogát fenn tartja!
19.Rendszerünk mágneskártyával üzemel,minden új vendég első tagsági kártya regisztrálása (1000ft) letéti díjjal jár amit kilépésével visszakap,elvesztése,illetve megrongálása esetén újat kell váltania aminek összege 1000 ft. Megrongálódott,sérült kártyát nem áll módunkban vissza váltani!
 
RECEPCIÓ:
1. A Diamond Fitness terem területére, csak érvényesen megváltott bérlettel vagy egy alkalmas jeggyel lehet belépni.
2. Az első alkalommal a regisztrációhoz szükséges a név,telefonszám,email cím és a  fotó készítése mely a recepciós által történik.
3. A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.A recepciónál értékmegőrző szekrényt biztosít.
4. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések,stb) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
6. A bérletek lejártakor az esetleges fennmaradt alkalom és negatív pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.Ha több alkalom bent maradt 1000ft-ért tud hosszabbítani 1hetet .1évben csak egyszer áll módunkban hosszabbítani.(betegség miatt)amit azonnal jelezni kell!
7. Amennyiben bérletet vásárolt és meggondolja magát, nem áll módunkban a bérlet árát vissza fizetni.
8. A sportterem területére csak kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
9. A sportterem területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 
FITNESZ TEREM:
1. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a terembe
2. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő,trikó,póló,top,sportnadrág) lehet a szolgáltatást igénybe venni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű ( cipő, farmernadrág,)használata TILOS!
3. A fitness gépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
5. Az eszközök használata során a törülköző használata kötelező.
6. Az eszközök használatát a teremedzők, személyi edzők segítik és ellenőrzik.
7. Az öltözőkben mindenki azt az öltözőszekrényt használja ahova a kulcsot kapta.
 
AEROBIK TEREM
1. Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
2. A csoportos órára nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
3. A meghatározott órákra előre be kell jelentkezni a recepción. A recepción megadott telefonszámon. Óra kezdésre meg nem érkező vendég foglalása érvénytelen. Amennyiben órakezdés előtt 60p,  a foglalást nem módja le a vendég a program automatikusan levon egy alkalmat a bérletből. Ha nem rendelkezik érvényes bérlettel, az egy alkalmas jegyet előre meg kell váltani a foglaláshoz.
4. Az aerobic terem területére csak kizárólag zárható műanyag palackban vihetőbe ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.
5. Az aerobic terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő,trikó,póló,top,sportnadrág) lehet a szolgáltatást igénybe venni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. mindenféle utcai viseletű ( cipő, farmernadrág,)használata TILOS!
6. Az óra kezdését követően (maximun 10p) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni. Az óra tartás alatt rágógumi és egyéb élelmiszerek, mobiltelefonok használatáért az edző távozásra szólíthatja fel a vendéget. Ok balesetveszély.
 
ÖLTÖZŐ
1. Az öltöző és zuhanytér területén papucs használata kötelező.
2. A fitness terem, aerobic terem, , öltözőszekrényekben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellet található értékmegőrzőbe ingyenesen helyezhetik el.
3. A vállfa a szekrény tartozéka elvinni TILOS!!!
4. A szaunát, és a szoláriumot csak az általános szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
5. A szaunát megfelelő öltözetben(fürdőruha, fürdőlepedő)lehet igénybe venni.
6. A szaunában az illóolaj használatát csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
7. A szauna padokra papucsban TILOS fellépni. Törülköző használata kötelező!
8.Távozás után a szekrényekbe ne hagyjanak szemetet.
9. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción(dugulás,szennyeződés,víz).
 
Kellemes  edzést kívánunk!
Diamond Fitness